Hilde volgde de opleiding tot lactatiekundige en deed mee aan het internationaal examen. Hierdoor mag ze zichzelf een International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) noemen. Vanuit haar expertise als vroedvrouw en lactatiekundige is het de bedoeling om samen te streven naar een optimale borstvoedingservaring.

  • TARIEF:
  • Moeders die door onze praktijk worden opgevolgd moeten geen extra kosten betalen voor lactatiekundige zorgen.
  • Onderstaande tarieven gelden enkel voor moeders die door een andere praktijk worden opgevolgd.
    • Op weekdagen 50€ (exclusief kilometervergoeding).
    • Tijdens het weekend of op feestdagen 70€ (exclusief kilometervergoeding).

Samen streven
naar een optimale
borstvoedingservaring