Group Care is prenatale zorg waarbij de normale zwangerschapscontroles gecombineerd wordt met prenatale voorbereiding.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • gezonde voeding
 • zuigelingenvoeding
 • vroeggeboorte en wanneer moet ik ongerust zijn?
 • arbeid en bevalling
 • ons gezin
 • de kraamperiode
 • zorgen voor de baby
 • mentaal welbevinden na de geboorte

Group Care is postnataal opnieuw samenkomen met dezelfde groep als tijdens de zwangerschap.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • ouderschap en ouderrelatie
 • ontwikkeling
 • veiligheid
 • voeding
 • spel en ontspanning
 • opvoedingsthema’s

Tell me and I forget
Teach me and I remember
Involve me and I learn

Niet iedereen kan Group Care aanbieden aangezien dit een beschermd handelsmerk is. Wij volgden de opleiding hieromtrent en zijn overtuigd van de meerwaarde voor alle deelnemers. Het kunnen delen van ervaringen met moeders (en hun partners) die ongeveer rond dezelfde periode moeten bevallen, zorgt voor een samenhorigheidsgevoel waaruit vaak mooie vriendschappen ontstaan.